Καθιστή πλάγια άνοδος

Οι πλάγιες ανυψώσεις είναι μια άσκηση απομόνωσης για το μεσαίο τμήμα του δελτοειδούς μυός (ο μυς που σχηματίζει το στρογγυλεμένο περίγραμμα του ώμου), ο οποίος αποτελείται από πολύπλευρες ίνες που προσφύονται στο βραχιόνιο οστό (οστό του βραχίονα). Ενεργοποιείται όταν σηκώνουμε σχετικά βαριά βάρη στο πλάι, μακριά από το σώμα.

Οδηγός για την Πλευρική Άρση σε Καθιστή Θέση:

  1. Καθήστε με την πλάτη σας ίσια, με τα χέρια σας κάτω στα πλευρά σας
  2. Πιάστε έναν αλτήρα σε κάθε χέρι με λαβή πάνω από το χέρι
  3. Οι παλάμες πρέπει να είναι στραμμένες προς το σώμα
  4. Αυξήστε τα βάρη στο ύψος των ώμων με τους αγκώνες ελαφρώς λυγισμένους
  5. Αναπνεύστε ενώ επιστρέφετε στην αρχική θέση
  6. Επαναλάβετε την άσκηση π.χ. 15x3

Σημαντικό για την καθιστή πλάγια άρση: Θυμηθείτε να κρατάτε την πλάτη σας ίσια.

Καλές συμβουλές για τις Πλευρικές Άνοιγες καθιστών: Δοκιμάστε τις Πλευρικές Άνοιγες όρθιων θέσεων, όπου μπορείτε να γυμνάσετε το μυ πιο αποτελεσματικά ξεκινώντας από διαφορετικές θέσεις (τα χέρια στο πλάι του σώματος, πίσω από τους γλουτούς ή μπροστά από τους μηρούς).