Κλιμακωτός Τύπος αλτήρων

Το Infline Dumbbell Press είναι μια άσκηση που είναι μια διασταύρωση μεταξύ του incline press και των flyes σε έναν κεκλιμένο πάγκο. Η άσκηση γυμνάζει και τεντώνει τον θωρακικό μυ (θωρακικός μυς), ιδίως το ανώτερο τμήμα του. Γυμνάζει επίσης το πρόσθιο τμήμα του δελτοειδή (ώμου) και του τρικέφαλου, καθώς και τον πρόσθιο σηραγγώδη μυ (μυς που ξεκινά από την επιφάνεια της 1ης έως 8ης πλευράς του θώρακα) και τον ελάσσων θωρακικό μυ (ο μικρός θωρακικός μυς).

Οδηγός για την κλίση των αλτήρων:

  1. Ξαπλώστε σε έναν κεκλιμένο πάγκο με τους αγκώνες σας λυγισμένους. 
  2. Κρατήστε τους αλτήρες με λαβή πάνω από το χέρι.
  3. Αναπνεύστε και τεντώστε τα χέρια σας προς τα πάνω και μέσα
  4. Αναπνεύστε κατά την εκτέλεση της άσκησης
  5. Επαναλάβετε την άσκηση π.χ. 15x3

Σημαντικό για το Incline Dumbbell Press: Η κλίση θα πρέπει να είναι σε γωνία μικρότερη από 60 μοίρες για να αποφύγετε να γίνει η άσκηση πολύ μπροστά από το δελτοειδή

Καλές συμβουλές για το Incline Dumbbell Press: Αν θέλετε να απομονώσετε περαιτέρω το πάνω μέρος του στήθους, μπορείτε να επιλέξετε να περιστρέψετε τους πήχεις έτσι ώστε οι αλτήρες και οι παλάμες να είναι αντικριστά. 

Αυτή η άσκηση είναι τόσο άσκηση για το στήθος όσο και για τους ώμους.