Μύγες με βαράκια

Τα Dumbbell Flyes, όπως βλέπετε στο βίντεο εδώ, εκτελούνται σε επίπεδο πάγκο. Αυτή η άσκηση απομονώνει τον μείζονα θωρακικό μυ (μεγάλος θωρακικός μυς) και είναι μια εξαιρετική άσκηση για τη βελτίωση της ευλυγισίας γύρω από το στήθος και τις αρθρώσεις των ώμων.

Οδηγός για τις ασκήσεις με βαράκια:

  1. Καθίστε σε έναν στενό επίπεδο πάγκο για να επιτρέψετε την κίνηση των ώμων. 
  2. Κρατήστε τους αλτήρες με τα χέρια τεντωμένα και τους αγκώνες ελαφρώς λυγισμένους για να ελαχιστοποιήσετε την πίεση στην άρθρωση του αγκώνα.
  3. Αναπνεύστε και χαμηλώστε τους αλτήρες προς τα κάτω και προς τα έξω μέχρι οι αγκώνες να είναι ελαφρώς κάτω από το επίπεδο των ώμων
  4. Ανασηκώστε τους αλτήρες πίσω στην αρχική θέση εκπνέοντας
  5. Αφήστε μια σύντομη ισομετρική σύσπαση στο τέλος της κίνησης για να εστιάσετε περισσότερο στο τμήμα του μείζονος θωρακικού μυός (μεγάλος θωρακικός μυς) που βρίσκεται πιο κοντά στο στέρνο. 
  6. Επαναλάβετε την άσκηση π.χ. 15x3

Σημαντικό για τις ασκήσεις με βαράκια: Αυτή η άσκηση δεν πρέπει ποτέ να εκτελείται με βαριά βάρη. 

Καλή συμβουλή για τις ασκήσεις με βαράκια: Δοκιμάστε τις ασκήσεις με βαράκια σε κλίση.