Υπολογιστής ΔΜΣ - υπολογίστε το ΔΜΣ σας και κατανοήστε το αποτέλεσμα

Υπολογιστής BMI

 

ΒΜΙ κάτω από 18,5 = λιποβαρής

BMI μεταξύ 18,5-24,9 = φυσιολογικό βάρος

ΒΜΙ μεταξύ 25-29,9 = υπέρβαρος

ΒΜΙ μεταξύ 30-39,9 = παχυσαρκία

ΒΜΙ πάνω από 40 = σοβαρή παχυσαρκία

Πλήρης οδηγός για την κατανόηση και τη χρήση του υπολογιστή ΔΜΣ

Ο δείκτης μάζας σώματος είναι η συντομογραφία των λέξεων Δείκτης μάζας σώματος και είναι μια μέθοδος υπολογισμού που μπορεί να σας ενημερώσει για τη σχέση μεταξύ του βάρους σας και του ύψους σας. Είναι ένας αριθμός που χρησιμοποιείται σε πλαίσια υγείας τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιήσετε το αποτέλεσμα του υπολογισμού για να αποκτήσετε τη σωστή γνώση σχετικά με την κατάσταση της υγείας σας.

Συνολικά, ο αριθμός ΔΜΣ έχει σκοπό να δείξει αν ένα άτομο είναι λιποβαρές, κανονικού βάρους ή υπέρβαρο. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να υπολογίσετε τον ΔΜΣ σας σε σχέση με την ηλικία σας. Υπάρχουν διαφορετικές καμπύλες βάρους που χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία.

Ακολουθεί ο πλήρης οδηγός για τον υπολογισμό και την κατανόηση του ΔΜΣ σας.  

Μάθε το ΔΜΣ σου

 

Ο υπολογιστής BMI στα παιδιά και τα 4 σημαντικά γραφήματα

Ο ΔΜΣ είναι μια μέθοδος υπολογισμού με την οποία εξοικειώνονται πολλά παιδιά του δημοτικού σχολείου στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης. Ο ΔΜΣ χρησιμοποιείται ως εργαλείο για τον εντοπισμό των παιδιών που βρίσκονται εκτός του φυσιολογικού εύρους βάρους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπολογισμός του ΔΜΣ έχει ως στόχο να βοηθήσει τις οικογένειες να δημιουργήσουν το καλύτερο και υγιέστερο περιβάλλον γύρω από κάθε παιδί.

Ισως είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι ο ΔΜΣ ως μέθοδος υπολογισμού αναπτύχθηκε με γνώμονα την αυξανόμενη ηλικιακή ομάδα. Δεν είναι μια μέθοδος που αναπτύχθηκε για παιδιά.

Η μέθοδος καταλογισμού αναπτύχθηκε για τη σύγκριση της κατάστασης της υγείας διαφορετικών ομάδων πληθυσμού. Αναπτύχθηκε το 1832 ως εργαλείο για την εξέταση της προόδου της οικονομίας μιας χώρας σε σχέση με το βάρος του πληθυσμού της. Εκείνη την εποχή της παγκόσμιας ιστορίας, υπήρχε ένας αυξανόμενος αριθμός υπέρβαρων ανθρώπων στις πλούσιες χώρες.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι ο δείκτης ΔΜΣ αποτελεί ένα παγκόσμιο πρότυπο για το ιδανικό βάρος. Δεν λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές σωματοδομές ή τις ατομικές διαφορές στη μυϊκή μάζα.

Ο υπολογισμός του ΔΜΣ σε ένα παιδί (2-17 ετών) γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και στην ηλικιακή ομάδα των ενηλίκων. Πρέπει να χρησιμοποιείται το βάρος και το ύψος του παιδιού.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δημιούργησε 4 γραφήματα ειδικά για τον υπολογισμό του ΔΜΣ των παιδιών, καθώς ο δείκτης δεν έχει σχεδιαστεί για αυτά. Τα 4 γραφήματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν θέλετε να γνωρίζετε πού βρίσκεται το παιδί σας σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα για το ιδανικό βάρος των παιδιών. Τα γραφήματα λαμβάνουν υπόψη το φύλο καθώς και συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.

Η σωματική ανάπτυξη ενός παιδιού μπορεί να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς και, ως εκ τούτου, ο ΔΜΣ ενός παιδιού μπορεί να παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις. Μπορεί να πάει από το φυσιολογικό βάρος στο λιποβαρές, αν το παιδί ξαφνικά εκτοξευθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν υπολογίζετε τον ΔΜΣ των παιδιών. Ένας υπολογιστής ΔΜΣ μπορεί να σας πει συνολικά αν το παιδί σας είναι λιποβαρές, υπέρβαρο ή φυσιολογικό βάρος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα βάρους.

 

Πώς υπολογίζεται ο ΔΜΣ;

Ο υπολογιστής ΔΜΣ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Και η αριθμομηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποσαφηνίσει ποια από τις δύο ομάδες είναι ελλιποβαρής σε σύγκριση με τον μέσο όρο. Το χαμηλό βάρος μπορεί να είναι ένα σημάδι ότι το σώμα σας είναι εκτός ισορροπίας.

Η αριθμομηχανή ΔΜΣ σήμερα στοχεύει στο να γνωρίζει κανείς την κατάσταση της υγείας του με βάση το βάρος σε σχέση με το ύψος.

Η χρήση μιας αριθμομηχανής ΔΜΣ μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για πολλούς ανθρώπους για να αποκτήσουν μια συγκεκριμένη εντύπωση της γενικής κατάστασης της υγείας τους σε σχέση με το ιδανικό βάρος.

Για τον υπολογισμό του ΔΜΣ χρησιμοποιείται ένας συγκεκριμένος τύπος. Πρόκειται για μια φόρμουλα που υπάρχει για περισσότερα από 150 χρόνια και αναπτύχθηκε αρχικά στο Βέλγιο.

Χρειάζεστε 2 αριθμούς για τον υπολογισμό - το βάρος σας σε κιλά και το ύψος σας σε μέτρα2:

  • Βάρος(kg)/ύψος(m)2= ΔΜΣ

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αποτέλεσμα μεμονωμένα. Πρέπει να συγκρίνετε το ποσοστό με την ηλικία σας. Υπάρχουν διαφορετικές και συνολικές κατηγορίες βάρους που διακρίνουν τους λιποβαρείς από τους φυσιολογικούς και τους υπέρβαρους. Αυτές οι κατηγορίες βάρους περιέχουν τα εύρη στα οποία θα πρέπει να τοποθετήσετε τον εαυτό σας με τον αριθμό που προκύπτει από τον υπολογισμό του ΔΜΣ σας.

Είναι ζωτικής σημασίας για την εφαρμογή του υπολογισμού του ΔΜΣ να λαμβάνετε υπόψη την ηλικιακή ομάδα. Υπάρχει διαφορά στο ιδανικό βάρος ενός παιδιού σε σχέση με έναν ενήλικα. Ο υπολογιστής ΔΜΣ δεν λαμβάνει υπόψη τις ατομικές διαφορές στη σωματική διάπλαση και τη μυϊκή μάζα.

Μπορείτε να υπολογίσετε τον ΔΜΣ σας μόνοι σας μόλις γνωρίζετε το σωματικό σας βάρος και το ύψος σας. Είναι καλή ιδέα να ζυγίζεστε το πρωί και να ζυγίζεστε κάθε μέρα για μια εβδομάδα. Αυτό θα σας δώσει το πιο ακριβές αποτέλεσμα σχετικά με το σωματικό σας βάρος.

Από τη στιγμή που γνωρίζετε τον αριθμό του ΔΜΣ σας, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε ως δείκτη υπέρβαρου και ευαισθητοποίησης για τα προβλήματα που σχετίζονται με την παχυσαρκία.

Πώς να χρησιμοποιήσετε μια αριθμομηχανή ΔΜΣ με ηλικία

Πολλές μηχανές υπολογισμού ΔΜΣ χρησιμοποιούν μόνο το ύψος και το βάρος για τον υπολογισμό του ΔΜΣ σας. Όταν χρησιμοποιείτε μια αριθμομηχανή με πρόσθετη παράμετρο την ηλικία, μπορείτε να έχετε μια πιο ακριβή μέτρηση της υγείας σας. Μπορεί να είναι επωφελής η χρήση υπολογιστών ΔΜΣ που περιλαμβάνουν την ηλικία στον υπολογισμό. Καθώς μεγαλώνουμε, το βάρος μας θα αλλάξει επίσης.

Όταν βρίσκεστε στη διαδικασία απώλειας βάρους, μπορείτε να επιλέξετε να παρακολουθείτε την πρόοδό σας χρησιμοποιώντας μια αριθμομηχανή ΔΜΣ. Εδώ μπορείτε να μετράτε μήνα προς μήνα πώς χάνετε βάρος. Η τήρηση στατιστικών στοιχείων ώστε να βλέπετε την πρόοδό σας μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για τον εαυτό σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογιστή ΔΜΣ για διάφορους σκοπούς:

  • Ενδειξη του κατά πόσον ανήκετε στην ομάδα των υπέρβαρων
  • Ένα εργαλείο παρακίνησης για την έναρξη ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής
  • Εργαλείο για να παρακολουθείτε την πρόοδο της απώλειας βάρους σας

Όλοι οι ενήλικες μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν υπολογιστή ΔΜΣ για να αποκτήσουν μια ιδέα για την κατάσταση της υγείας τους σε σχέση με την παχυσαρκία και το λιποβαρές βάρος. Η φροντίδα του βάρους σας είναι πολύ σημαντική για την υγεία σας. Τόσο το λιποβαρές όσο και το υπέρβαρο μπορεί να είναι επιβλαβές για το σώμα σας.

Ακόμη και αν γνωρίζετε ότι ανήκετε στην κατηγορία των υπέρβαρων, μπορεί να σας κινητοποιήσει η χρήση ενός εργαλείου που σας λέει οπτικά ότι είστε υπέρβαροι. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή ΔΜΣ για να ξεκινήσετε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Επειδή μπορείτε να υπολογίσετε μόνοι σας τον ΔΜΣ σας, μπορείτε να επωφεληθείτε από τη μέθοδο υπολογισμού όταν κάνετε μια αλλαγή στον τρόπο ζωής σας με στόχο την απώλεια βάρους. Είναι εύκολο να παρακολουθείτε τη θετική σας πρόοδο στην απώλεια βάρους, όταν μπορείτε να βλέπετε τον ΔΜΣ σας να μειώνεται μήνα με τον μήνα.

Αξίζει να γνωρίζετε για τους υπολογιστές ΔΜΣ στους ηλικιωμένους

Είναι σημαντικό να παρακολουθείτε την υγεία σας καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής σας. Ωστόσο, θα υπάρχει επιπλέον λόγος να εξετάζετε το βάρος σας καθώς μεγαλώνετε. Καθώς γερνάμε, το σώμα μας αλλάζει και γίνεται πιο εύθραυστο. Το βάρος είναι ένας καλός δείκτης της κατάστασης της υγείας ενός ατόμου. Ωστόσο, δεν είναι μόνο το βάρος που πρέπει να εξετάσετε για να αξιολογήσετε αν είστε υγιείς ή όχι. Κατά τον υπολογισμό του ΔΜΣ σας, πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη τη λιπώδη μάζα σας και το ύψος σας.

Οι μεταβολές στο βάρος ενός ατόμου μπορεί να υποδηλώνουν ότι κάτι δεν πάει καλά.

Οι ηλικιωμένοι μπορεί να πάσχουν τόσο από υπερβολικό όσο και από ελλιπές βάρος. Πολλοί ηλικιωμένοι βιώνουν περιόδους μειωμένης όρεξης, πράγμα που σημαίνει ότι χάνουν λίπος και μυϊκή μάζα και χάνουν βάρος. Το χαμηλό βάρος μπορεί να είναι μια κρίσιμη κατάσταση σε ένα ηλικιωμένο άτομο, το οποίο θα είναι πιο επιρρεπές σε λοιμώξεις. Ο οργανισμός μπορεί να δυσκολευτεί να αποκαταστήσει τον εαυτό του και μπορεί να σας είναι πιο δύσκολο να αναρρώσετε από μια κοινή γρίπη.

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τακτικά, ως ηλικιωμένος, έναν υπολογιστή ΔΜΣ για να έχετε συνεχώς επίγνωση του βάρους σας και των ξαφνικών αλλαγών του.

Η τακτική παρακολούθηση του βάρους σας θα σας βοηθήσει να αναλάβετε δράση είτε κατά του ελλιποβαρή είτε κατά του υπέρβαρου. Εάν είστε λιποβαρείς, είναι σημαντικό να εξετάσετε το φαγητό σας και το θρεπτικό του περιεχόμενο. Ίσως χρειαστεί να τρώτε περισσότερα μικρά σνακ. Εάν είστε υπέρβαροι, ίσως χρειαστεί να αρχίσετε να ασκείστε περισσότερο. Υπάρχουν πολλά λειτουργικά μηχανήματα οικιακής άσκησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ατομικό επίπεδο.

Με έναν υπολογιστή ΔΜΣ μπορείτε να βοηθήσετε στην πρόληψη προβλημάτων υγείας μακροπρόθεσμα.

 Ηλικιωμένοι

Πλεονεκτήματα του υπολογιστή ΔΜΣ για γυναίκες και άνδρες

Όταν ως γυναίκα θέλετε να έχετε μια πραγματική εικόνα της κατάστασης της υγείας σας, δεν αρκεί να εστιάζετε μόνο στον αριθμό της ζυγαριάς του μπάνιου. Το ύψος των γυναικών ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό και ένα βάρος 60 κιλών δεν λέει τίποτα για την υγεία σας, καθώς υπάρχει διαφορά μεταξύ 180 εκατοστών και 160 εκατοστών.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του υπολογιστή ΔΜΣ είναι ότι λαμβάνει υπόψη το ύψος σας. Αυτό σας δίνει έναν αριθμό που υπολογίζεται με βάση τις ατομικές σας συνθήκες τόσο για το βάρος όσο και για το ύψος σας. Αυτό σας δίνει μια πιο χρήσιμη εικόνα της κατάστασης της υγείας σας.

Ο υπολογιστής ΔΜΣ έχει μεγάλη ατομική σημασία. Μπορεί να είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείτε για να παρακολουθείτε την καμπύλη του βάρους σας, αν έχετε στόχους είτε να πάρετε είτε να χάσετε βάρος. Εκτός από το ατομικό επίπεδο, ο υπολογιστής ΔΜΣ έχει μεγάλη σημασία και σε κοινωνικό επίπεδο.

Ο ΔΜΣ χρησιμοποιείται εδώ και αρκετές δεκαετίες ως εθνικό και διεθνές εργαλείο για τον καθορισμό των φυσιολογικών ορίων βάρους στον ενήλικο πληθυσμό.

Το άλλο σημαντικό πλεονέκτημα του υπολογιστή ΔΜΣ είναι ότι χρησιμοποιείται στο σύστημα υγείας ως εργαλείο για την έρευνα. Επομένως, μπορείτε να υποθέσετε ότι οι ισχύουσες τιμές ΔΜΣ έχουν καθοριστεί βάσει ενδελεχών, επιστημονικών μελετών, προκειμένου να υποδείξουν τη βέλτιστη κατάσταση υγείας σε σχέση με την ηλικία και το βάρος.

Αυτό σημαίνει ότι ο γιατρός θα μπορεί να δώσει προσοχή στην κατάσταση της υγείας ορισμένων ασθενών που βρίσκονται εκτός της φυσιολογικής κατηγορίας για το ιδανικό βάρος.

Μπορεί να είναι χρήσιμο και σημαντικό να γνωρίζετε ότι όταν μετράτε τον εαυτό σας σε ένα διάγραμμα ΔΜΣ, οι τιμές ΔΜΣ βασίζονται στις καλύτερες δυνατές κατευθυντήριες γραμμές για το ιδανικό βάρος.

Οποιοσδήποτε άνω των 19 ετών μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν υπολογιστή ΔΜΣ. Έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο.

Υπολογιστής BMI γυναικών και υγιές βάρος

Οι γυναίκες και το σωματικό βάρος αποτελούσαν πάντα και συνεχίζουν να αποτελούν έναν τομέα εστίασης, επηρεασμένο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα περιοδικά μόδας και τη στάση της κοινής γνώμης. Πολλές γυναίκες είναι δυσαρεστημένες με το βάρος τους, το οποίο θεωρούν υπερβολικά υψηλό. Από την άποψη της υγείας, ο υπολογιστής ΔΜΣ μπορεί να είναι ένα θετικό μέτρο που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια γυναίκα.

Οι γυναίκες πρέπει να έχουν λίπος στο σώμα τους για να είναι υγιείς. Το λίπος είναι υγιές και βοηθά στη διατήρηση σημαντικών ορμονικών ισορροπιών σε μια γυναίκα. Οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν λιπώδη μάζα μεταξύ 18-25%, ενώ οι άνδρες θα πρέπει να έχουν βέλτιστα ένα σωματικό βάρος μεταξύ 10-18%. Υπάρχει βιολογική διαφορά μεταξύ του πόσο λίπος πρέπει να έχει μια γυναίκα και ένας άνδρας.

Αν και η λεπτή μέση και οι μηροί είναι επιθυμητοί από άποψη ομορφιάς, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό το σχήμα σώματος είναι υγιές.

Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες πρέπει να έχουν ΔΜΣ μεταξύ 18,5-24,9 για να θεωρηθούν φυσιολογικού βάρους. Για τις γυναίκες, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουν σωματικό λίπος για να χαρακτηριστούν υγιείς.

Το υγιές βάρος είναι ένα σημάδι ότι έχετε το κατάλληλο επίπεδο ενέργειας για το φύλο και τον σωματότυπό σας. Και, το πιο σημαντικό, ένας ΔΜΣ εντός του φυσιολογικού εύρους είναι ένα σημάδι ότι το σώμα σας είναι σωματικά ικανό να καταπολεμήσει τις ασθένειες (συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών παθήσεων και του διαβήτη).

Ούτε το σοβαρό λιποβαρές ούτε το υπέρβαρο είναι υγιές για τον οργανισμό.

Ένα λιποβαρές άτομο θα είναι πιο ευάλωτο σε ασθένειες, καθώς το ανοσοποιητικό σύστημα είναι εξασθενημένο. Και ένα υπέρβαρο άτομο θα διατρέχει υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών προβλημάτων, οστεοαρθρίτιδας και εγκεφαλικού επεισοδίου μεταξύ άλλων.

Από άποψη υγείας, το ιδανικό βάρος είναι ένα βάρος στο οποίο το υψηλότερο ποσοστό λίπους προσαρμόζεται στις γυναίκες.

Εφόσον μια γυναίκα έχει περίμετρο μέσης 80 εκατοστά και κάτω, δεν διατρέχει αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής.

Υπολογιστής BMI ift. άνδρες και μυϊκή μάζα

Οι άνδρες και οι γυναίκες μπορεί να έχουν μεγάλη διακύμανση στη μυϊκή μάζα. Αν γυμνάζεστε σε σοβαρό επίπεδο, θα ζυγίζετε περισσότερο σε σύγκριση με ένα άτομο ίδιας ηλικίας, ίδιου φύλου και ύψους που δεν γυμνάζεται.

Για το λόγο αυτό, μπορεί να υπάρχει διαφορά στο αποτέλεσμα του ΔΜΣ μεταξύ 2 ανδρών που έχουν το ίδιο ύψος. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η μυϊκή μάζα ζυγίζει περίπου 20% περισσότερο από την ίδια ποσότητα λίπους. Επομένως, ένας μυώδης άνδρας θα διαπιστώσει ότι μπορεί να αξιολογηθεί ως υπέρβαρος, ακόμη και αν έχει χαμηλό ποσοστό λίπους. Αυτό οφείλεται στο βάρος της μυϊκής μάζας. Οι μύες δεν είναι επιβλαβείς για τον οργανισμό, όπως και το λίπος.

Ένας άνδρας και μια γυναίκα πρέπει να χρησιμοποιούν ξεχωριστά έναν υπολογιστή ΔΜΣ. Στα χαρτιά, 2 άνδρες μπορεί να έχουν τον ίδιο ΔΜΣ, ο ένας εκ των οποίων είναι μυώδης και με χαμηλό ποσοστό λίπους, ενώ ο άλλος έχει μικρή μυϊκή μάζα αλλά υψηλό ποσοστό λίπους. Ανάλογα με το πού εντοπίζεται το λίπος, ο άνδρας με το υψηλό ποσοστό λίπους μπορεί να κινδυνεύει να αναπτύξει ασθένειες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, παρόλο που βρίσκεται εντός του φυσιολογικού εύρους των ορίων του ΔΜΣ.

Από την εφεύρεση του υπολογιστή ΔΜΣ, η εστίαση στη θέση του λίπους έχει αναδειχθεί ως ένα πρόσθετο εργαλείο για την αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας ενός ατόμου. Αυτό βελτιώνει τη χρήση του υπολογιστή ΔΜΣ ως μέθοδο για να εκτιμηθεί αν ένα άτομο έχει υγιές ή ανθυγιεινό βάρος.

Τα υφιστάμενα και τρέχοντα όρια ΔΜΣ καθορίζονται από τον ΠΟΥ και την Αρχή Υγείας της Δανίας. Τα όρια καθορίζονται σε σχέση με το ιδανικό βάρος που θεωρείται ότι έχει ένας ενήλικας άνθρωπος.

Ο υπολογιστής ΔΜΣ υποθέτει ότι μεταβάλλεται η λιπώδης μάζα του σώματος και όχι η μυϊκή μάζα. Ως μυώδες άτομο, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή ΔΜΣ, καθώς μπορεί να σας κατηγοριοποιήσει ως υπέρβαρους, ακόμη και αν έχετε ένα φυσιολογικό και υγιές ποσοστό λίπους για το φύλο σας.

Υπολογιστής BMI στη γυναίκα και μέτρηση του βάρους 

Για να έχετε το πιο ακριβές και χρήσιμο αποτέλεσμα από τον υπολογιστή ΔΜΣ, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα πιο ακριβή στοιχεία. Αυτό σημαίνει να μετρήσετε τον εαυτό σας στο ύψος χωρίς παπούτσια. Αυτός είναι ο απλούστερος αριθμός στον υπολογισμό. Όσον αφορά τη μέτρηση του βάρους, αυτός είναι ένας πιο αβέβαιος αριθμός. Θα υπάρξουν διαφορές στην ώρα της ημέρας που ζυγίζεστε και, κυρίως, θα υπάρξουν διαφορές στην ώρα του μήνα που ζυγίζεστε. Μια γυναίκα περνάει πολλές φάσεις στον εμμηνορροϊκό της κύκλο. Φάσεις που επηρεάζουν το σωματικό της βάρος.

Ο κύκλος σας μπορεί να επηρεάσει την εφίδρωση, την κατακράτηση νερού και τη δυσκοιλιότητα, μεταξύ άλλων. Αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν το βάρος σας.

Οι γυναίκες έχουν γενικά μεγαλύτερη αυξομείωση του βάρους τους από ό,τι οι άνδρες. Ο μηνιαίος κύκλος τους έχει μεγάλη επίδραση στο σώμα και την κατάστασή του.

Ως γυναίκα, συνιστάται να μετράτε τον ΔΜΣ σας για αρκετές εβδομάδες, προκειμένου να λάβετε το πιο ακριβές αποτέλεσμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μέσο όρο των διαφόρων μετρήσεών σας, καθώς είναι φυσικό οι μεμονωμένες μετρήσεις σας να παρουσιάζουν διακυμάνσεις.

Είναι σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη τις διάφορες συνθήκες του σώματός σας που επηρεάζουν το σωματικό σας βάρος. Ακόμη και αν το βάρος σας αυξομειώνεται από εβδομάδα σε εβδομάδα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα αυξομειώνεται και η υγεία σας. Μπορείτε να έχετε ένα υγιές σώμα ακόμα και αν οι μετρήσεις του βάρους σας κυμαίνονται.

Το φυσιολογικό εύρος για έναν υγιή ΔΜΣ είναι 18,5-24,9. Μέσα σε αυτό το εύρος υπάρχει αρκετός χώρος για να κυμαίνεται το βάρος σας χωρίς να κατηγοριοποιείστε ως λιποβαρής ή υπέρβαρος.

Ακόμη και αν βρίσκεστε στο φυσιολογικό εύρος, το λίπος σας μπορεί να βρίσκεται με ανθυγιεινό τρόπο στο στομάχι σας. Επομένως, θα πρέπει πάντα να αξιολογείτε τη μέτρηση του ΔΜΣ σας σε σχέση με τη σιλουέτα και το σχήμα του σώματός σας.

Αντίθετη χρήση του υπολογιστή ΔΜΣ με την ηλικία

Αφού ξέρετε πώς να χρησιμοποιήσετε την αριθμομηχανή ΔΜΣ για να βρείτε έναν δείκτη του βάρους σας, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο υπολογισμού αντίστροφα. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να λυγίσετε τον δείκτη για να βρείτε ποιο θα ήταν το ιδανικό σας βάρος σε σχέση με το ύψος σας.

Υπάρχουν διαθέσιμοι πίνακες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βρείτε ποιο θα είναι το βέλτιστο βάρος σας ανάλογα με το ύψος σας.

Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο όταν θέλετε να ξεκινήσετε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής και όταν θέλετε να χάσετε βάρος και λίπος.

Εδώ μπορείτε να πάρετε μια ένδειξη για το ιδανικό κατά προσέγγιση βάρος για εσάς με βάση το ύψος σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το ιδανικό βάρος για να βρείτε πόσα κιλά θα ήταν υγιές να χάσετε.

Όταν ο στόχος σας είναι να χάσετε βάρος, είναι πολύ σημαντικό και ενθαρρυντικό να έχετε συγκεκριμένους στόχους για να εργαστείτε. Αυτό θα κάνει τη διαδικασία προς την επίτευξη του στόχου σας ευκολότερη και πιο εστιασμένη.

Αν, από την άλλη πλευρά, είστε λιποβαρής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή ΔΜΣ για να βρείτε πόσα κιλά θα ήταν υγιές να πάρετε.

Υπάρχει διαφορά μεταξύ γυναικών και ανδρών σε έναν υπολογιστή ΔΜΣ;

Οι άνδρες και οι γυναίκες πρέπει να υπολογίζουν το ΔΜΣ τους με τον ίδιο τρόπο. Και τα δύο φύλα πρέπει να εισάγουν το βάρος και το ύψος τους στη μέθοδο υπολογισμού και θα εμφανιστούν τα ατομικά τους αποτελέσματα. Εκ πρώτης όψεως, μπορεί να φαίνεται παράδοξο το γεγονός ότι γυναίκες και άνδρες πρέπει να χρησιμοποιούν την ίδια φόρμουλα και μέθοδο, καθώς υπάρχει μεγάλη φυσική διαφορά μεταξύ τους.

Η διαφορά στη μέθοδο υπολογισμού βασίζεται στο γεγονός ότι ενώ οι άνδρες έχουν βιολογικά ισχυρότερη οστική δομή, οι γυναίκες έχουν φυσικά υψηλότερο ποσοστό λίπους αλλά πιο λεπτή δομή σώματος. Από την άποψη του ΔΜΣ, τα δύο φύλα έχουν ατομικές συνθήκες που επιτρέπουν και στα δύο να χρησιμοποιούν τον ίδιο τύπο.

Υπολογιστής BMI για τα παιδιά και την υγεία τους

Τα παιδιά είναι διαφορετικά και το βάρος τους μπορεί να ποικίλλει πολύ κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους. Για τους περισσότερους ενήλικες, ο υπολογισμός του ΔΜΣ του παιδιού σας θα βασίζεται στην πρόθεση να κάνετε το καλύτερο για το παιδί σας όσον αφορά την υγεία και την ευημερία του.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αριθμομηχανή ΔΜΣ ως ένδειξη για το αν το παιδί σας είναι υπέρβαρο ή όχι. Στη Δανία, υπάρχει μια αυξανόμενη τάση για τα παιδιά κάτω των 15 ετών να γίνονται όλο και πιο υπέρβαρα. Αυτή η εξέλιξη είναι εν μέρει αποτέλεσμα του τρόπου ζωής μας και του τρόπου ζωής μας. Καταναλώνουμε υψηλότερα επίπεδα κορεσμένων λιπαρών και κινούμαστε λιγότερο.

Τα παιδιά χρειάζονται τη βοήθεια των ενηλίκων για να μειώσουν την παχυσαρκία τους και να αναπτύξουν καλές, υγιεινές συνήθειες που μπορούν να πάρουν μαζί τους στην εφηβεία και την ενηλικίωση.

Είναι σημαντικό να δίνετε προσοχή στο βάρος του παιδιού σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή ΔΜΣ για να παρακολουθείτε την καμπύλη βάρους του παιδιού σας. Είναι πολύ σημαντικό για το παιδί σας να κάνετε εσείς, ως ενήλικας, ό,τι μπορείτε για να προλάβετε τα συναισθηματικά και κοινωνικά προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει το υπερβολικό βάρος.

Ένα υπέρβαρο παιδί δεν αντιμετωπίζει μόνο σωματικές δυσκολίες, οι οποίες εκφράζονται στην αλληλεπίδραση και το παιχνίδι με τους συνομηλίκους. Η παχυσαρκία έχει και συναισθηματικά μειονεκτήματα, τα οποία σε πολλά παιδιά εκδηλώνονται με χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Ο ΔΜΣ του παιδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για να προσδιοριστεί αν το παιδί σας θεωρείται υπέρβαρο ή λιποβαρές σε σχέση με το φύλο του. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές στο σχήμα του σώματος και στις αναπτυξιακές καμπύλες των παιδιών.

Όταν ληφθούν μέτρα για τη μείωση του υπερβολικού βάρους του παιδιού σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μαζί με το παιδί σας ένα γράφημα ανάπτυξης του ΔΜΣ για να απεικονίσετε τη θετική εξέλιξη.

Πώς να καταλάβετε την αριθμομηχανή BMI vs. ενήλικες

Προηγουμένως, υπήρχαν μόνο 3 ομάδες τιμών ΔΜΣ - λιποβαρείς, φυσιολογικού βάρους και υπέρβαρες, αντίστοιχα. Καθώς ο τρόπος ζωής μας έχει αλλάξει από την εφεύρεση της αριθμομηχανής ΔΜΣ το 1832, υπήρξε ανάγκη να αναπτυχθούν περισσότερες ομάδες βάρους.

Σήμερα υπάρχουν 6 διαφορετικές ομάδες, οι οποίες χωρίζουν τις διάφορες κατηγορίες βάρους:

  • 18,5-24,9 = φυσιολογικό βάρος
  • 25-29,9 = στα όρια του υπέρβαρου
  • 30-34,9 = υπέρβαρος
  • 35-39,9 = πολύ υπέρβαρος

Όταν κατανοείτε τον ΔΜΣ σας τοποθετώντας τον στις διάφορες κατηγορίες βάρους, πρέπει να γνωρίζετε ότι ο υπολογισμός δεν λαμβάνει υπόψη το φύλο ή το σχήμα του σώματος. Ένας μυώδης άνδρας που γυμνάζεται σε φιλόδοξο επίπεδο θα έχει υψηλότερο ΔΜΣ από τον μέσο όρο για την καμπύλη του ύψους και του βάρους του. Αυτό οφείλεται στη μεγαλύτερη ποσότητα μυϊκής μάζας, η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό.

Με άλλα λόγια, δεν είστε απαραίτητα υπέρβαροι μόνο και μόνο επειδή έχετε ΔΜΣ στην περιοχή 25+.

Ο υπολογιστής ΔΜΣ είναι, εν ολίγοις, ένας δείκτης της κατηγορίας βάρους ενός ατόμου.

Όταν χρησιμοποιείτε τον υπολογισμό του ΔΜΣ σας, εκτός από το φύλο και τη μυϊκή μάζα, θα πρέπει επίσης να δίνετε προσοχή στο σημείο του σώματός σας όπου βρίσκεται η λιπώδης μάζα σας. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του πού έχετε το περισσότερο λίπος στο σώμα σας και του πόσο υγιές ή επιβλαβές είναι. Θα είναι πιο υγιεινό να έχετε υψηλή λιπώδη μάζα που βρίσκεται στους μηρούς παρά στο στομάχι.

Όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά έναν υπολογιστή ΔΜΣ, συνιστάται να εξετάζετε ολιστικά το σώμα σας, το σχήμα του σώματος και τη θέση του λίπους. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τον υπολογισμό του ΔΜΣ σας ως μέρος μιας ευρύτερης αξιολόγησης της υγείας του σώματός σας και του τρόπου ζωής σας. Αφού κάνετε μια συνολική αξιολόγηση, μπορείτε να αποφασίσετε αν θέλετε να αναλάβετε δράση για να χάσετε βάρος, αν κατηγοριοποιηθείτε ως υπέρβαροι με ανθυγιεινή θέση της λιπώδους μάζας.

Αξίζει να γνωρίζετε για τον υπολογιστή ΔΜΣ για νέους

Όπως συμβαίνει και με την αξιολόγηση της κατάστασης υγείας ενός ενήλικα σε σχέση με το βάρος του, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μια ολιστική θεώρηση όταν χρησιμοποιείται ένας υπολογιστής ΔΜΣ σε σχέση με ένα νεαρό άτομο.

Ο δείκτης ΔΜΣ δεν μπορεί να σταθεί μόνος του όταν θέλετε να δείξετε αν ένας νέος μπορεί να αξιολογηθεί ως λιποβαρής ή υπέρβαρος. Ένα νέο άτομο θα είναι σωματικά αναπτυσσόμενο και μπορεί να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά το ποσοστό λίπους.

Τα κορίτσια αποκτούν φυσιολογικά μεγαλύτερο ποσοστό λίπους κατά τη διάρκεια της εφηβείας, ενώ τα αγόρια αναπτύσσουν βιολογικά μεγαλύτερη μυϊκή μάζα. Θα υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των νέων που είναι συνομήλικοι. Ενώ ορισμένες θα αναπτυχθούν νωρίς στην εφηβεία, άλλες θα αναπτυχθούν αργότερα. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι νέοι μπορεί να κατατάσσονται ως λιποβαρείς για την ηλικία τους, απλώς και μόνο επειδή δεν έχει επέλθει πλήρως η εφηβεία.

Όταν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή ΔΜΣ για ένα νέο άτομο, πρέπει επίσης να εξετάσετε πού βρίσκεται το λίπος στο σώμα. Εάν ο ΔΜΣ του νεαρού ατόμου υποδεικνύει υπέρβαρο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το νεαρό άτομο έχει ανθυγιεινό βάρος. Εάν το λίπος είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο σε όλο το σώμα, αυτό θα είναι ένα αρμονικό σώμα. Αυτή η δομή του σώματος μπορεί να είναι κληρονομική, ή το υψηλότερο ποσοστό λίπους μπορεί να είναι κάτι που ο νέος ξεπερνάει.

Μόνο αν το λίπος εντοπίζεται στην κοιλιά και κοντά στα εσωτερικά όργανα υπάρχει λόγος να δοθεί προσοχή στο υπερβολικό βάρος στους νέους.

Δεν χρειάζεται να γίνουν μεγάλες αλλαγές στον τρόπο ζωής για να μειωθεί η παχυσαρκία. Για πολλούς ανθρώπους, το αποτέλεσμα ενός υπολογιστή ΔΜΣ που δείχνει υπερβολικό βάρος μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για την υιοθέτηση πιο υγιεινών συνηθειών στην καθημερινή ζωή.

Όλος ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα κατάρτισης

Στην Apuls, ειδικευόμαστε σε όλα τα πράγματα εξοπλισμός άσκησης και μηχανήματα άσκησης, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας τις καλύτερες λύσεις για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Εξερευνήστε τη συναρπαστική γκάμα μας σε αυτό το site σήμερα!